Business... with pleasure

Chemark - Leverandør af dine kemikalier

Chemark´s værdier

Vores værdigrundlag bygger på forståelse for vigtigheden af tætte relationer til kunder og leverandører. God service og hurtig respons er derfor en naturlig del af vores forretningspolitik.

Salg af opløsningsmidler er en betydelig del af vores virksomhed. Vores overordnede filosofi er at levere produkter i semibulk og/eller hele tankbiler direkte fra producent til slutbruger. Herved opnås besparelser til lokal håndtering ligesom kontamineringsrisici minimeres. Vi samarbejder her med en række af de største Europæiske producenter og leverer til kunder i hele Norden.

Fra lokale tankanlæg distribuerer vi volumenprodukter, hvor kravet om meget kort leveringstid kan imødekommes.

Herudover kan vi fra lejede lagerfaciliteter på Sjælland og i Jylland levere emballerede produkter.

Produkterne

Som distributører arbejder vi altovervejende med isocertificerede leverandører og alle produkter kan leveres med analysecertifikat. Ved bulk mængder leveres produkterne til kunden uden mellemlagring. Herved minimeres risikoen for kontaminering, og omkostningerne reduceres.

 
 

Nyheder

Tiltag i Chemark ApS

Det er nu muligt som kunde, at få oprettet en bruger på vores hjemmeside. Det vil da være muligt, altid at kunne logge ind for at hente MSDS på de produkter, som du får leveret af Chemark ApS.

Kontakt venligst Søren Rahbek pr. e-mail: sbr@remove-mechemark.dk

REACH & CLP