CLP

Nye mærkningsregler

Fra den 1. december 2010 og frem til 2017 vil man på kemikalier kunne se enten de kendte orange faresymboler, eller røde og hvide firkanter, som er de nye farepiktogrammer fra EU. Det skyldes, at leverandører af kemikalier skal mærke stoffer og materialer efter nye regler.

De nye regler findes i CLP-forordningen nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer. CLP er en forkortelse for de engelske ord for klassificering, mærkning og emballering (classification, labelling and packaging of substances and mixtures). Forordningen baserer sig på FN´s globale retningslinjer for klassificering og mærkning, GHS (Globally harmonised system).

Alle kemiske stoffer og materialer skal klassificeres og mærkes efter reglerne i CLP-forordningen. Det betyder, at virksomheder, der importerer, producerer og sælger stoffer og materialer, skal til at klassificere og mærke dem efter CLP-forordningen.

De nye mærkningsregler vil gøre det nemmere for virksomhederne at skelne mellem akut skadevirkning og langtidsvirkninger. Virksomhederne vil hurtigt kunne se eventuelle farer ved brugen af et stof eller materiale.

Nogle materialer vil modsat tidligere blive klassificeret som farlige efter CLP-forordningen. Lokalirriterende stoffer i materialer skal fx klassificeres ved en lavere koncentration end i dag, og det betyder, at flere materialer bliver klassificeret som lokalirriterende.